infoblokk esza

mfp logo 180

Elugy

kozadatkereso logo 0

Önkormányzatunk elérhetőségei:

Cím: 8700 Csömend, Árpád u. 2.
Tel.: (+36) 85/336-128
E-mail: onkormanyzat@csomend.hu

Általános ügyfélfogadási rend:
Hétfő-Péntek: 08:00-12:00

HIRDETMÉNY (szociális célú tűzifa támogatás)

Csömend Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2022.(XI.2.) rendelet 2.§-a alapján a szociális célú tűzifa támogatásban részesíti azon kérelmezőket, akik a rendeletben szabályozottaknak megfelelnek és jogszabályban megadott határidőig nyújtották be kérelmüket.

2. § (1) Szociális célú tűzifára jogosult,

a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142.500,-Ft), egyedülálló esetén 600 %-át (171.000,-Ft) nem haladja meg és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik és
c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtja.

A pályázati úton nyert szociális célú tűzifa mennyisége korlátozott, ezért ezen rendelet (2) bekezdése alapján: A támogatás megállapításakor előnyben részesül az a személy, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:

a) aktív korúak ellátására jogosult,
b) időskorúak járadékára jogosult,
c) települési támogatásra jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.

3. § Az azonos lakóingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Kérelem benyújtása 2022. november 03. napjától - 2022. november 21. napjáig lehetséges. Ezt követően kérelmet nem fogadunk be, és további szociális célú tűzifa támogatás nyújtására nincs lehetőség.  

A hirdetményben megállapított határidők elmulasztása jogvesztő.

 

Csömend, 2022. november 03.

 

Csömend Önkormányzat Képviselő-testülete

Népszámlálás 2022

nepszamlalas hirdetmeny