Szabályzatok, Tájékoztatók

Szabályzatok

Az önkormányzat munkavállalóit megillető cafetéria juttatásokról szóló szabályzat (Letöltés)

Beszerzési szabályzat (Letöltés)

Információátadási szabályzat (Letöltés)

Közbeszerzési szabályzat (Letöltés)

Közművelődési szolgáltatási terv (Letöltés)

Munkaruha juttatási szabályzat (Letöltés)

Nemdohányzók védelméről szóló szabályzat (Letöltés)

Vagyonnyilatkozat kezelési szabályzat (Letöltés)

 

 

Tájékoztatók

Adásvételi szerződések, szolgalmi jogot biztosító megállapodásokkal kapcsolatban (Letöltés)

Bérkompenzációval kapcsolatban (Letöltés)

Együttműködési megállapodásokkal, vagyonkezelési szerződésekkel, támogatási szerződésekkel (pl. képviselői keretből), településrendezési és egyéb szerződésekkel kapcsolatban (Letöltés)

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban (Letöltés)

Helyi önkormányzati képviselő és nem képviselő bizottsági tag jogviszonyának létesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatban (Letöltés)

Helyiséggazdálkodással, helyiség bérbeadással kapcsolatban (Letöltés)

Ingatlanok haszonbérbe adásával kapcsolatosan (Letöltés)

Jelzálogtörléssel kapcsolatban (Letöltés)

Képviselői tevékenység elősegítésével kapcsolatban (Letöltés)

Képviselő-testület ügyviteli feladatainak ellátásával kapcsolatban (Letöltés)

Kisajátítási eljárás, illetve kisajátítást megelőző adásvételi szerződés megkötése, korlátozási kártalanítás iránti kérelemmel kapcsolatban (Letöltés)

Közterület-használati ügyekkel kapcsolatban (Letöltés)

Önkormányzati hatósági ügyben benyújtott fellebbezés elbírálásával kapcsolatban (Letöltés)

Szakmai gyakorlattal kapcsolatban (Letöltés)

Szerződéskötéshez szükséges átláthatósági nyilatkozattal kapcsolatban (Letöltés)

Támogatási keret pályázatok, egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatban (Letöltés)

Tanévkezdési támogatás ügyintézésével kapcsolatban (Letöltés)

Tűzifaosztással kapcsolatban (Letöltés)

Ügyféladatok kezelése köztisztviselői, jegyzői, helyi önkormányzati képviselők fogadóóráival és fórumaival kapcsolatban (Letöltés)

Vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok kezelésével kapcsolatban (Letöltés)

Vállalkozási, adásvételi, szolgáltatási, építési-beruházási szerződés kötésével kapcsolatban, ha a szerződő fél magánszemély (Letöltés)

 

| Archív dokumentumok |