Településtörténet

Csömend település Belső-Somogyban, a Nagyberek és a Dráva-völgy közötti homokterületen fekszik, a Marcali-Öreglak között út szeli ketté. Autóbusz-közlekedés jó, a távolsági áratok is szép számmal érintik a falut. A határ nagyobb részben szántóföld. Folyóvizei közül legjelentősebb a Koroknai-vízfolyás.
A település létének legkorábbi nyomát az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben találhatjuk. Az 1536-os adólajstromban Chemend-ként szerepel, mint Török Bálint birtoka. Fajszi Ferencnek is voltak itt földjei. A helybeliek szerint Chemend a jelenlegi falutól északnyugatra terült el. Romjai ma is fellelhetőek. Pusztulását a XVIII. század elejére teszik, s a labancok okozták. A szájhagyomány jelenleg is a régi falu kútjában „tudja” a harangot, melyet a támadók elől kívántak elrejteni. 1726-ban pusztaként a Lengyel és Mérey család tulajdona, 1856-tól Széchényi-birtok. A XX. század elején földesura gróf Széchényi Andor Pál, ekkor 90 házában 454 lakost számláltak. elemi iskolája mellett tűzoltó- és levetne-egyesület működött. Mezőgazdasággal foglalkozó lakosai valamennyien cselédek voltak. A II. világháború jelentős károkat okozott a településen, a lakosság Somogyvárra, Somogyvámosra, Vityapusztára, Plányba menekült.
A háború után a cselédség földet kapott. Szegény volt a falu, így a begyűjtést is elkerülték. A körjegyzőséget (Nikla, Csömend, Boronka) 1950-től önálló tanács váltotta fel. A körzetesítések idején Marcalihoz csatolták, majd 1977-től Niklához került.